ΠΑΡΕΝΘΕΤΗ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ / ΚΥΗΣΗ
Home / Άρθρα  / Παρένθετη Μητρότητα

Η Ιατρική Υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής  (ΥΙΑ) ξεκίνησε ουσιαστικά στις 25 Ιουλίου 1978 όταν στην Αγγλία γεννήθηκε η Louise Brown που ήταν το πρώτο παιδί στον κόσμο από εξωσωματική γονιμοποίηση.  Στην Ελλάδα ο πρώτος Νόμος που ρύθμισε τα ζητήματα εξωσωματικής ήταν ο 3089/2002 και λίγο αργότερα ο εφαρμοστικός Ν. 3305/2005.

Δέκα και πλέον χρόνια από την εφαρμογή του αρχικού Νόμου η διαδικασία της παρένθετης μητρότητας έχει διαμορφωθεί ως εξής:

Η διάταξη του άρθρου 1458 ΑΚ ορίζει ότι « Η μεταφορά στο σώμα άλλης γυναίκας γονιμοποιημένων ωαρίων, ξένων προς την ίδιαν, και η κυοφορία από αυτήν επιτρέπεται με δικαστική άδεια που παρέχεται πριν από την μεταφορά, εφόσον υπάρχει έγγραφη και χωρίς αντάλλαγμα συμφωνία των προσώπων που επιθυμούν να αποκτήσουν τέκνο και της γυναίκας που θα κυοφορίσει, καθώς και του συζύγου της αν αυτή είναι έγγαμη. Η δικαστική άδεια παρέχεται ύστερα από αίτηση της γυναίκας που επιθυμεί να αποκτήσει τέκνο, εφ’ όσον αποδεικνύεται  ότι αυτή είναι ιατρικώς αδύνατο να κυοφορήσει και ότι η γυναίκα που προσφέρεται να κυοφορήσει είναι εν’ όψει της κατάστασης της υγείας της κατάλληλη για κυοφορία.»  

Συνεπώς προκειμένου να γίνει δεκτή αίτηση ενώπιον των Ελληνικών Δικαστηρίων πρέπει:

  1. Μια υπογόνιμη γυναίκα να ζητήσει να κυοφορήσει άλλη κατάλληλη για λογαριασμό της (παρένθετη).
  2. Η αιτούσα όπως και η παρένθετη πρίν από την έναρξη της διαδικασίας πρέπει να ελεγχθούν ιατρικώς. Η παρένθετη υποβάλεται επιπλέον και σε ενδελεχή ψυχολογική εκτίμηση.
  3. Τα γονιμοποιημένο ωάρια είναι ξένα πρός την παρένθετη. Έτσι η τελευταία επιτελέι μόνο την βιολογική διεργασία της κυοφορίας.
  4. Να υπάρχει έγγραφη συμφωνία μεταξύ της αιτούσας και της παρένθετης και του συζύγου της, εφόσον υπάρχει, βάσει της οποίας η διαδικάσία γίνεται άνευ οικονομικού ανταλλάγματος εκτός εξόδων που προκαθορίζονται με απόφαση της αρμόδιας αρχής.
  5. Η αιτούσα ή εκείνη που θα κυοφορήσει το τέκνο να έχει την κατοικία ή την προσωρινή διαμονή της στην Ελλάδα.
  6. Η παρένθετη μητέρα θα πρέπει να είναι ηλικίας μέχρι 45 ετών να έχει ήδη αποκτήσει τουλάχιστον ένα τέκνο και να μην έχει υποβληθεί σε περισότερες από δύο καισαρικές τομές.

Παρένθετη Μητρότητα – Muter Semper Certa Est

Digital Princess