Νομικα αρθρα
Home / Νομικά Άρθρα
Δικαστική Απόφαση: Επιμέλεια ανήλικων τέκνων & καταβολή διατροφής στον πατέρα
Προσωρινή ανάθεση επιμέλειας ανηλίκων τέκνων αποκλειστικά στον αιτούντα πατέρα. Υποχρέωση καταβολής διατροφής από την μητέρα στον πατέρα και διαταγή μετοίκησης αυτής.
Περισσότερα
Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
Κατά τη διάταξη του άρθρου 1511 του Αστικού μας Κώδικα «…στο συμφέρον του τέκνου πρέπει να αποβλέπει και η απόφαση του δικαστηρίου, όταν κατά τις διατάξεις του νόμου, το δικαστήριο αποφασίζει σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας ή με τον τρόπο άσκησης της».
Περισσότερα
ΣυνΕπιμέλεια
Κατά το άρθρο 1518 ΑΚ « Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη την μόρφωση και την εκπαίδευση του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του». Η επιμέλεια λοιπόν του ανηλίκου τέκνου αποτελεί κομμάτι της γονικής μέριμνας η οποία περιλαμβάνει τηνεπιμέλεια,  τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του ανηλίκου.
Περισσότερα
Μερική συνεπιμέλεια για τον τόπο διαμονής του τέκνου
Κατά το άρθρο 1518 ΑΚ « Η επιμέλεια του προσώπου του τέκνου περιλαμβάνει ιδίως την ανατροφή, την επίβλεψη την μόρφωση και την εκπαίδευση του, καθώς και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής του. » Η επιμέλεια λοιπόν του ανηλίκου τέκνου αποτελεί κομμάτι της γονικής μέριμνας η οποία περιλαμβάνει την επιμέλεια,  τη διοίκηση της περιουσίας και την εκπροσώπηση του ανηλίκου.
Περισσότερα
Μεταφορα Τεκνου στο Εξωτερικο
Σε περίπτωση διάσπασης της έγγαμης συμβίωσης το Δικαστήριο μπορεί να αναθέσει την επιμέλεια του ανηλίκου σε ένα μόνο γονέα ή και στους δύο από κοινού αν οι γονείς συναινούν σ’ αυτό καθορίζοντας συγχρόνως τον τόπο διαμονής του τέκνου. Το ζήτημα της μετοίκησης ανηλίκου στο εξωτερικό είναι ένα εξαιρετικά ακανθώδες ζήτημα οικογενειακού δικαίου και χρήζει προσεκτικής νομικής διαχείρισης.
Περισσότερα
Προσβολή πατρότητας προς αποκατάσταση της βιολογικής αλήθειας
Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (αρθ.1465 ΑΚ) κάθε παιδί που γεννιέται κατά την διάρκεια του γάμου της μητέρας του ή μέσα σε τριακόσιες (300) ημέρες από την λύση ή ακύρωσή του, τεκμαίρεται ότι έχει ως πατέρα τον σύζυγο της μητέρας του. Σε ορισμένες όμως περιπτώσεις το τεκμήριο αυτό δεν ανταποκρίνεται στη βιολογική αλήθεια βάση της οποίας πραγματικός πατέρας του τέκνου είναι τρίτος και συγκεκριμένα άντρας που είχε σαρκικη συνάφεια με την μητέρα κατά τον κρίσιμο χρόνο της σύλληψης.
Περισσότερα
Εξέταση ανήλικου από το Δικαστήριο για την επιμέλειά του κατ'άρθρο 1511 Α.Κ.
Σύμφωνα με το άρθρο 1511 παρ. 3 του Αστικού μας κώδικά «Ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του πριν από κάθε απόφαση σχετική με την γονική μέριμνα, εφόσον η απόφαση αφορά τα συμφέροντά του».
Περισσότερα
Παρενθετη Μητροτητα/Κυηση
Η Ιατρική Υποβοήθηση της ανθρώπινης αναπαραγωγής  (ΥΙΑ) ξεκίνησε ουσιαστικά στις 25 Ιουλίου 1978 όταν στην Αγγλία γεννήθηκε η Louise Brown που ήταν το πρώτο παιδί στον κόσμο από εξωσωματική γονιμοποίηση.  Στην Ελλάδα ο πρώτος Νόμος που ρύθμισε τα ζητήματα εξωσωματικής ήταν ο 3089/2002 και λίγο αργότερα ο εφαρμοστικός Ν. 3305/2005.
Περισσότερα
Επαγγελματικη Μισθωση Νομος 4242-2014
Ο νέος νόμος 4242/2014, στο άρθρο 13 περιέχει τις νέες διατάξεις για τις εμπορικές μισθώσεις, οι οποίες διατηρούν τη 12ετή χρονική προστασία στις παλαιές μισθώσεις, χωρίς όμως να συμβαίνει το ίδιο για τις νέες.
Περισσότερα
Ο ΝΟΜΟΣ 4139/13 ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ
Ο Νόμος 4139/13 αποτελεί το τελευταίο Νομοθέτημα για τα Ναρκωτικά στη χώρα μας τιτλοφορούμενος “Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών
Περισσότερα
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
Βία κατά των γυναικών ορίζεται ως κάθε πράξη ή απειλή πράξης βίας που συνδέεται με το φύλο και οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει σε σωματικές, σεξουαλικές, ψυχολογικές βλάβες ή σε ταλαιπωρία της γυναίκας. Θύματα βίας γίνονται γυναίκες διαφόρων ηλικιών, φυλών, μορφωτικού και οικονομικού επιπέδου. Η ανοχή στην άσκηση βίας ή την απειλή βίας πλήττει το βιοτικό επίπεδο, την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια των γυναικών. [4η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη για τη Γυναίκα, Πεκίνο, 1995]
Περισσότερα
Συναινετικό Διαζύγιο - Συμβολαιογράφος
Ο νέος Νόμος 4509/2017 «Μέτρα θεραπείας ατόμων που απαλλάσσονται από την ποινή λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής και άλλες διατάξεις» περιλμβάνει τις νέες τροποποιημένες διατάξεις για την έκδοση του συναινετικού διαζυγίου με συμβολαιογραφική πράξη.
Περισσότερα

Digital Princess